Verklaring tekst 5: Verenigde Naties

Klik op de foto voor de verklarende woordenlijst

  • Conflict : toestand van kwaad zijn op elkaar vb: hij praat niet meer met zijn broer, ze hebben een conflict. Synoniemen: bonje, ruzie, onenigheid, geschil, ongenoegen, onvrede, wrijving
  • Economische sancties : internationaal publiekrecht: maatregelen van economische aard, ingesteld door één of meerdere andere staten of internationale.
  • Gelijkwaardigheid : van dezelfde waarde en met dezelfde rechten
  • Nazi’s : aanhanger van het nationaalsocialisme vb: de nazi’s waren volgelingen van Hitler.
  • Nazisme : Het nationaalsocialisme, ook wel ingekort tot nazisme, is een aan het fascisme verwante ideologie die na de Eerste Wereldoorlog in Duitsland ontstond, wordt het woord gebruikt als omschrijving van de dictatuur die Duitsland beheerste van 1933 tot 1945 (ook bekend als de periode van het `Derde Rijk’ of `nazi-Duitsland`.
  • Uitbannen : ervoor zorgen dat hij of het weggaat vb: we hebben het kwaad uitgebannen.
  • Unaniem : Als iedereen het met elkaar eens is.  Synoniem :  Als uit een mond, eendrachtig,  eenparig,  eensgezind.
  • Zelfbeschikkingsrecht : Het zelfbeschikkingsrecht is een internationaal bepaald begrip, dat volkeren van de hele wereld toelaat te bepalen onder welke soevereiniteit ze vallen.  Het recht van een volk om een eigen staat te stichten.