Verklaring tekst 2 Deltawerken

Klik op de foto voor de verklarende woordenlijst

  • Bolscharnier : Een bolscharnier is een verbinding tussen twee constructie-elementen die geen verplaatsing (translatie) toelaat maar wel draaiing (rotatie) in drie dimensies. Het ene element heeft een bolvormig deel, de “kogel”, en het andere element bevat een concaaf deel, de “kom”, dat om het kogelgedeelte kan draaien.
  • Commissie : Een commissie is een groep van mensen met een bepaalde taak die zij gezamenlijk uit proberen te voeren. Een commissie functioneert doorgaans binnen een grotere organisatie.
  • Droogdokken : Een droogdok is een vaste bouw- of reparatieplaats voor schepen, die men door middel van een mechanische aangedreven pompinstallatie onder water kan laten lopen, of droogpompen.
  • Riviermonden : Wateruitgangen waar eb en vloed de stromingen van rivieren ontmoeten.
  • Stormvloedkering : Beweegbare constructie in een normaal open zeearm of riviermonding, die gesloten kan worden bij stormvloed e.d. om de achterliggende dijken te beschermen tegen een te zware storm.
  • Waterkering : Een waterkering is een object dat als functie het tegenhouden van (oppervlakte)water heeft. Het kan de grens vormen tussen twee peilgebieden, of achterliggend land beschermen.
  • Watersnood :  een toestand van grote nood veroorzaken ;

                      1) Calamiteit 2) Geweldige overstroming 3) Natuurramp 4) Nood  

                      5) Noodweer 6) Onderwaterlopen 7) Ontzettende gebeurtenis     

                      8)Overstroming

Wil je zelf ook graag de verklaring van moeilijke woorden opzoeken?  Ga dan naar

of scan de QR-code