Verklaring tekst 1 : Berlijnse muur

Klik op de foto voor de verklarende woordenlijst

  • Communistisch regime : communisme =manier van denken dat gericht is op gemeenschappelijk bezit van productiemiddelen en verbruiksgoederen.  Regime = strenge, harde manier van besturen.
  • Enclave : of insluiting ; een land dat door een vreemd grondgebied is omringd of ingesloten.
  • Geallieerden : staten die samen vochten tegen Duitsland, Italië en Japan tijdens de Tweede wereldoorlog.
  • Gedemonstreerd : optocht op straat van mensen die hun ongenoegen of bezwaren uiten tegen de politieke of maatschappelijke aangelegenheden.
  • Koude oorlog : Periode van 1945-1990 waarin grote spanningen (met net geen atoomoorlog) bestond tussen kapitalistische Westen en communistische Oosten.
  • Mijnenveld : is een al dan niet afgebakend stuk grond waar land- of zeemijnen liggen.
  • Ontruimd : leegmaken
  • Propaganda : Ideeën, feiten of beweringen die met opzet zijn verspreid om het ene doel of individu te ondersteunen en het andere te schaden.
  • Sectoren : zijn gebieden of afdelingen.
  • Tsjechoslowakije : land in Europa dat niet meer bestaat>.

Wil je zelf ook graag de verklaring van moeilijke woorden opzoeken?  Ga dan naar

of scan de QR-code