Tekst 2: sporen uit het verleden (V)

Klik op de foto voor het instuderen van de vragen